GMINNY KONKURS HISTORYCZNY "WIELCY POLACY - JESTEŚMY Z NICH DUMNI"

W tym roku szkolnym placówki oświatowe biorą udział w GMINNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM "WIELCY POLACY - JESTEŚMY Z NICH DUMNI".

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy:

 

Etap pierwszy:


1.      Szkoły umieszczają na swoich stronach internetowych zakładkę na temat życia i działalności wylosowanej postaci historycznej. Opracowane zakładki zostaną poddane plebiscytowi za pośrednictwem portalu społecznościowego Gminy Mosina facebook oraz poddane ocenie merytorycznej komisji konkursowej. O ostatecznej klasyfikacji w plebiscycie internetowym, o którym mowa wyżej, zdecyduje liczba „polubień” w przeliczeniu na jednego ucznia danej szkoły.

2.      Do 28 lutego 2020 r. szkoły uczestniczące w konkursie zorganizują na swoim terenie wydarzenie pt. „Dzień bohatera”, poświęcone wylosowanej postaci historycznej.

Naszym bohaterem jest – Piotr Skarga – polski jezuita, teolog, pisarz
i kaznodzieja, czołowy polski przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego.

Etap drugi:

Do 28 lutego 2020 r., w terminie ogłoszonym przez organizatora, odbędzie się turniej wiedzy dla 3-osobowych drużyn reprezentujących szkoły, z zakresu wiedzy o życiu i działalności wszystkich postaci historycznych wylosowanych przez szkoły.

 

CELE KONKURSU:

 

1.      Poznawanie przez młodzież ważnych postaci historycznych, które miały wpływ na dzieje naszego państwa.

2.      Ukazywanie młodzieży historycznych postaci wybitnych Polaków jako pozytywnych wzorców do naśladowania.

3.      Krzewienie wśród polskiej młodzieży idei patriotyzmu, szacunku dla minionych pokoleń, a także dla podstawowych praw człowieka i wolności.

4.      Promowanie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym poprzez poznawanie losów własnej ojczyzny.

5.      Uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego.

6.      Promocja edukacji historycznej dzieci i młodzieży.

7.      Promowanie wśród uczniów poszukiwania różnych źródeł informacji o dziejach polski.

ORGANIZATOR KONKURSU

1.      Organizatorem Gminnego Konkursu Historycznego „Wielcy Polacy – jesteśmy
z nich dumni” jest Burmistrz Gminy Mosina.

2.      Organizator powołuje jury, którego zadaniem jest wyłonienie zwycięzców konkursu zgodnie z ustalonymi kryteriami.

 

ZAKRES I TEMATYKA KONKURSU

 

Zakres merytoryczny konkursu stanowi wiedza na temat życia i działalności wielkich Polaków, którzy są pozytywnymi wzorcami postaw obywatelskich, humanitarnych
i patriotycznych:

 

1.      Piotr Skarga

2.      Paweł Włodkowic

3.      Józef Struś

4.      Jakub Krauthofer-Krotowski

5.      Kazimierz Twardowski

6.      Józef Dowbór-Muśnicki

7.      Witold Pilecki

8.      Jan Zamoyski

9.      Irena Sendlerowa

 

Zapraszamy do obejrzenia zakładki oraz do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Piotra Skargi klikając na link:

http://www.edukacjasp.cba.pl

Zapraszamy też do głosowania na naszą zakładkę za pośrednictwem portalu społecznościowego Gminy Mosina facebook

 

Opublikowano: 09 grudnia 2019 13:51

Kategoria: Konkursy

Zdjęcia:

Wyświetleń: 492

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Pecnej

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony